system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Szamarzewskiego 89

Miejsce: Uniwersytet Adama Mickiewicza - Kampus Ogrody, Portiernia przy wejściu na kampus

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Kampus Ogrody - Portiernia przy wejściu na kampus.

Znacznik znajduje się na szczycie, narożniku portierni stojącej przy wjeździe na kampus od strony ulicy Michała Sobeckiego. Dla osób poruszających się komunikacja miejska jest to najbliższe wejście na teren Uniwersytetu od pętli tramwajowej Ogrody.Na Kampusie Ogrody mieszczą się:

  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Wydział Filozofii
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • Wydział Socjologii
  • Wydział Studiów Edukacyjnych
  • Biblioteka Kampus Ogrody
Te jednostki organizacyjne Uniwersytetu rozmieszczone są na terenie Kampusu Ogrody w budynkach oznaczonych literami od A do E. Każdy z budynków, a dokładniej wejście do niego oznaczony jest znacznikiem. Oznakowane są również szczyty dwóch budynków przy których rozchodzą się drogi prowadzące do różnych obiektów kampusu. Najbliższy od portierni, w ten sposób oznakowany budynek to znajdujący się około 50 metrów od portierni budynek AB. Zapraszamy na teren kampusu Ogrody.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020