system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Kromera 44

Miejsce: Urząd Miejski Wrocławia, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, Toalety przy Centrum Obsługi Mieszkańca

Data instalacji: 2021-07-27

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Toalety przy Centrum Obsługi Mieszkańca

Toalety znajdują się w korytarzu łączącym hol wejściowy z salą obsługi. Znacznik zamontowany jest pomiędzy drzwiami toalet: po lewej toalety damskiej wyposażonej w przewijak dla dzieci, po prawej toalety męskiej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Stojąc przodem do znacznika, do sali obsługi należy kierować się w prawo, natomiast do wyjścia w lewo.

W sali obsługi po lewej stronie są stanowiska o numerach od 1 do 6, natomiast po prawej o numerach od 12 do 7. Przy wejściu do sali, po prawej stronie ustawiony jest kolejkomat.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Wrocław

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020