system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Strzegomska 6

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klatka schodowa (parter)

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest na ścianie po lewej stronie od wznoszącego biegu schodów.

Data instalacji: 2019-12-23

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Klatka schodowa - parter

Klatka schodowa ze znacznikiem, prowadząca na wszystkie piętra w budynku, znajduje się po prawej stronie korytarza idąc od wejścia A oraz po lewej stronie korytarza idąc od wejścia B. Idąc od wejścia A, mijamy po prawej stronie toaletę dla osób z niepełnosprawnością, przechodzimy przez drzwi dzielące korytarz, następnie mijamy po prawej stronie filar oddzielający ciąg komunikacyjny od wnęki i dochodzimy do kolejnych drzwi dzielących korytarz. Przed drzwiami skręcamy w prawo o 90 stopni i wzdłuż ściany po lewej stronie dochodzimy po około dwóch i pół metra do klatki schodowej prowadzącej na wyższe piętra. Idąc od wejścia B, skręcamy w lewo, mijamy windę po lewej stronie, przechodzimy kolejno przez dwoje drzwi dzielących korytarz, oddalonych od siebie o około pięć i pół metra. Za drugimi drzwiami skręcamy w lewo o 90 stopni i wzdłuż ściany po lewej stronie, po około dwóch i pół metra, dochodzimy do schodów prowadzących na wyższe piętra. Poręcz zamontowana jest na ścianie po prawej stronie schodów. Wchodząc na schody mijamy znacznik umieszczony na ścianie po lewej stronie, pod sufitem. Na każde kolejne piętro prowadzi osiemnaście stopni, z czego po dziewięciu stopniach znajduje się spocznik na półpiętrze, a po kolejnych dziewięciu stopniach wchodzimy na piętro. Aby wejść na kolejne półpiętra/piętra, możemy trzymać się poręczy po prawej stronie, która na wysokości pierwszego półpiętra przechodzi z poręczy montowanej na ścianie w balustradę. Po wejściu na piętra 1, 2 i 3 znaczniki znajdują się analogicznie nad drzwiami do korytarza po lewej stronie. Na pierwszym piętrze znajduje się dział pomocy instytucjonalnej, na drugim piętrze sekretariat i dyrekcja, na trzecim piętrze dział rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Chcąc dojść do windy, analogicznie na piętrach 1, 2 i 3 skręcamy z klatki schodowej w prawo, schody za plecami, przechodzimy przez dwoje drzwi dzielących korytarz oddalonych od siebie o około pięć i pół metra i dochodzimy do drzwi windy po prawej stronie. Korzystając z klatki schodowej w drodze powrotnej, stojąc plecami do drzwi korytarza oznaczonego znacznikiem, schody w górę i w dół, z balustradą po stronie wewnętrznej, znajdują się po naszej prawej stronie. Po zejściu ze schodów na parter, idziemy wzdłuż ściany po prawej stronie aż dojdziemy do korytarza. Skręcając korytarzem w lewo, mijamy filar oddzielający ciąg komunikacyjny od wnęki. Następnie, po przejściu przez drzwi dzielące korytarz, mijamy toaletę dla osób z niepełnosprawnością po lewej stronie i dalej wnękę z krzesełkami po prawej stronie. Przechodzimy kolejno przez dwoje drzwi dzielących korytarz, oddalonych od siebie o około pięć i pół metra, mijamy filar znajdujący się po lewej stronie i dochodzimy do wyjścia A na lewo za filarem. Skręcając natomiast za filarem w prawo, idziemy korytarzem prosto i mijając wnękę po lewej stronie, trafiamy do pokoju 26. Skręcając na parterze korytarzem w prawo, po zejściu ze schodów, przechodzimy kolejno przez dwoje drzwi dzielących korytarz, oddalonych od siebie o około pięć i pół metra. Następnie po prawej stronie mijamy windę i idąc wzdłuż prostopadłej do niej ściany skręcamy w prawo. Dochodzimy do wejścia B do MOPS. Stojąc plecami do wejścia B idziemy korytarzem prosto, skręcamy w lewo i dochodzimy do pokoju 25, dział adaptacji osób niepełnosprawnych, kas i miejsca dla matki karmiącej. Dokładny opis trasy przy znaczniku wejście B.

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Wrocław

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020