system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Towarowa 55

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, Plan tyflograficzny i piętra

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest przy planie tyflograficznym

Data instalacji: 2018

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Plan tyflograficzny I piętra

Plan znajduje się naprzeciw wind. Windy są otoczone schodami - po lewej stronie w górę, po prawej w dół.

Pomiędzy windami i ścianą, przy której stoi plan jest korytarz. Mając windy za plecami można pójść w lewo, w stronę wejścia do Auli B i toalet lub w prawo, do korytarza w którym znajdują się pomieszczenia o numerach od 1.1 do 1.20.

Na lewo od planu...

W korytarzu po lewej stronie jest wejście do Auli B. Drzwi znajdują się w odległości ok. 30 metrów na prawej ścianie, praktycznie na końcu korytarza. Jest to dolne wejście, czyli wchodzi się na poziomie najniższego rzędu, podestu i katedry, po lewej stronie audytorium. Wejście na poziomie rzędów najwyższych jest z korytarza na piętrze drugim. Nieco bliżej w lewo odchodzi następny korytarz, w którym są oznakowane toalety - najpierw damska a za nią męska. Idąc jeszcze 3-4 metry dalej dochodzi się do miejsca, w którym prosto jest wejście do klatki schodowej, w lewo odchodzi korytarz biegnący wzdłuż frontowej ściany budynku natomiast skręcając w prawo można odnaleźć po lewej stronie windę i od razu za nią kilka stopni schodów w dół prowadzących do niewielkiego holu. W nim zorganizowana jest strefa relaksu. Po przekątnej od wejścia do holu jest pomieszczenie Katedry Rachunkowości. Poprzez hol można przejść do budynku C.

Na prawo od planu...

Kierując się od planu w prawo, dochodzi się do poprzecznego korytarza, w którym znajdują się pomieszczenia o numerach od 1.1 do 1.20. Pomieszczenie 1.2 jest praktycznie na wprost. Skręcając w prawo, po lewej stronie można odnaleźć dwa oddalone o ok. 8 metrów wejścia do sali 1.1. Kilka kroków przed drugim z nich można skręcić w prawo w korytarz biegnący równolegle do frontowej ściany budynku. W nim od razu po prawej stronie są windy otoczone schodami.

Skręcając w poprzeczny korytarz w lewo, na prawej ścianie znajdują się kolejno drzwi numerowane 1.3 oraz 1.4. Przez drzwi 1.4 wchodzi się do zamkniętego równoległego korytarza. W nim są wejścia do pomieszczeń o numerach od 1.5 do 1.12. Na końcu jest powrót do korytarza głównego, podobnie jak wejście oznaczone numerem 1.4. Dalej są już tylko: toaleta męska, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta damska, za którą korytarz się kończy.

Po lewej stronie znajdują się trzy wejścia do sal 1.19, 1.18 oraz 1.17. Do pomieszczenia 1.20 wchodzi się poprzez 1.19. Za salą 1.17 jest wejście do klatki schodowej. Jest ono niemal dokładnie naprzeciw drzwi toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się tempem i brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020