system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Katowice Powstańców 41A

Miejsce: Śląski Urząd Wojewódzki, Stanowisko Ochrony

Data instalacji: 2020-12-16

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Stanowisko Ochrony znajduje się w holu bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do budynku. W tym miejscu można otrzymać pomoc lub uzyskać potrzebne informacje. Po lewej stronie jest wyjście z budynku, natomiast po prawej wejście do holu windowego. Przed klatką schodową w prawo odchodzi korytarz w którym są pokoje Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz toaleta dostosowana.

Dźwięk znacznika

Nie zarejestrowano jeszcze sygnału tonowego!

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Katowice

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020