system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Katowice Jagiellońska 25

Miejsce: Śląski Urząd Wojewódzki, Biuro Obsługi Klienta - stanowisko Konsultantów i Asystenta

Szczegóły: Znacznik znajduje się na stanowisku Konsultantów i Asystenta

Data instalacji: 2020-03-03

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Biuro Obsługi Klienta - Stanowiska Konsultantów i Asystenta Osób Niepełnosprawnych. Znacznik zamontowany jest na kolumnie za plecami Pracowników Stanowiska. Aktywacja znacznika poinformuje ich o konieczności zwrócenia uwagi na Klienta z niepełnosprawnością.

Aby od wejścia do Urzędu dojść do Biura, należy pójść prosto, wejść po 6 stopniach na wyższy poziom i podejść dalej prosto aż do schodów na wyższe piętra. U ich podnóża należy skręcić w lewo i za nimi w prawo w krótki korytarz. Korytarz lekko się wznosi, a na jego końcu są drzwi do Biura Obsługi Klienta i Obsługi Paszportowej. Po ich przekroczeniu, stanowiska Konsultantów i Asystenta są w odległości kilkunastu kroków, na godzinie 11-tej.

Dźwięk znacznika

Nie zarejestrowano jeszcze sygnału tonowego!

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Katowice

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020