system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Strzegomska 6

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Piecza Zastępcza i Specjalista do Spraw Socjalnych (III piętro)

Szczegóły: Znacznik znajduje się nad wejściem do korytarza, po lewej stronie wchodząc schodami

Data instalacji: 2019-12-23

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Piętro trzecie – piecza zastępcza

Wychodząc z windy skręcamy w lewo i przechodzimy przez dwoje drzwi dzielących korytarz, oddalonych od siebie o około pięć i pół metra. Po przejściu przez drzwi jesteśmy na klatce schodowej, a na wprost nas znajdują się drzwi prowadzące do korytarza, nad którymi umieszczony jest znacznik. Wchodząc schodami, po wejściu na spocznik na trzecim piętrze, drzwi prowadzące do korytarza znajdują się na lewej ścianie. Wykładzina na piętrach może stanowić wskazówkę dla osób słabowidzących, jej środkowa część jest ciemnoniebieska, a pasy przy ścianach są żółte.

Po przejściu przez drzwi ze znacznikiem, idąc korytarzem, po prawej i po lewej stronie będziemy mijać pokoje działu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Po prawej stronie będą to pokoje: 318 – drugie drzwi i 317 – trzecie drzwi. W obu pokojach znajduje się dział rodzinnej pieczy zastępczej – sekcja świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej. Za pokojem 317 są drzwi dzielące korytarz. Po przejściu przez drzwi, trzymając się dalej prawej strony, znajdują się pokoje 316 - pierwsze drzwi, dział rodzinnej pieczy zastępczej, kierownik działu; 314 – trzecie drzwi, dział instytucjonalnej pieczy zastępczej, kierownik; 313 – czwarte drzwi, dział rodzinnej pieczy zastępczej; 312 – piąte drzwi, dział instytucjonalnej pieczy zastępczej, sekcja koordynacji placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; 311 – szóste drzwi, dział instytucjonalnej pieczy zastępczej, pracownik decyzyjny. Za kolejnymi siódmymi drzwiami dochodzimy do końca korytarza.

Idąc wzdłuż lewej ściany, po przejściu przez drzwi ze znacznikiem, mijamy pokoje: 305 – czwarte drzwi, dział rodzinnej pieczy zastępczej, sekcja świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej. Za pokojem 305 są drzwi dzielące korytarz. Po przejściu przez drzwi, trzymając się dalej lewej strony, znajdują się pokoje: 306 - pierwsze drzwi, dział rodzinnej pieczy zastępczej, sekcja świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej; 307 – drugie drzwi, dział instytucjonalnej pieczy zastępczej. Następnie znajduje się dwoje przeszklonych drzwi, drugie prowadzą na klatkę schodową ze schodami w górę i w dół oraz z balustradą po stronie wewnętrznej. Z tej klatki schodowej nie dostaniemy się do biur na drugim piętrze, możemy wejść nią na wyższe piętro bądź zejść na: piętro pierwsze, znacznik przy klatce schodowej po drugiej stronie korytarza oraz parter w pobliże wejścia A do budynku. Na każde piętro/parter prowadzi osiemnaście stopni, z czego po dziewięciu stopniach znajduje się spocznik na półpiętrze, a po kolejnych dziewięciu stopniach jesteśmy na piętrze/parterze. Po zejściu po schodach na parter skręcamy w lewo i wzdłuż ściany, mijając filar stojący po prawej stronie, idziemy do drzwi wejściowych znajdujących się zaraz po lewej stronie.

Chcąc wrócić do windy na piętrze trzecim bądź klatki schodowej bliżej wejścia B, musimy wrócić korytarzem, aż do drzwi oznaczonych znacznikiem. Po wyjściu na klatkę schodową, do windy idziemy prosto i przechodzimy przez dwoje drzwi dzielących korytarz, oddalonych od siebie o około pięć i pół metra. Winda będzie po prawej stronie. Chcąc skorzystać z klatki schodowej, po wyjściu z korytarza oznaczonego znacznikiem, drzwi za naszymi plecami, schody w górę i w dół z balustradą po stronie wewnętrznej znajdują się po naszej prawej stronie.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Wrocław

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020