system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Tomaszów Mazowiecki Św. Antoniego 41

Miejsce: Starostwo Powiatowe, Wejście główne

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest nad drzwiami otwieranymi ręcznie, po lewej stronie od drzwi obrotowych

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim - wejście główne, od ul. Św. Antoniego. Po dwóch stronach drzwi obrotowych znajdują się drzwi otwierane ręcznie. Znacznik zamontowany jest nad lewymi patrząc od strony ulicy. Wewnątrz jest obszerny hol w którym po prawej stronie są kolejno dwa okienka Kancelarii Ogólnej i dwa okienka kasy. W środkowej części holu jest punkt informacyjny. Po lewej stronie Powiatowy Urząd Pracy. Idąc wzdłuż prawej ściany przechodzi się z holu do długiego korytarza ciągnącego się aż do wyjścia na parking. Korytarz ten prowadzi między innymi do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odnalezienie Kancelarii Zespołu ułatwia znacznik TOTUPOINT. Przed kancelarią, po prawej stronie korytarza jest przejście do wyjścia bocznego.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Tomaszów Mazowiecki

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020