system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Strzegomska 6

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pokój 25 - Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych (parter)

Szczegóły: Znacznik znajduje się nad drzwiami do pokoju 25.

Data instalacji: 2019-12-23

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Pokój 25, dział adaptacji osób niepełnosprawnych. Kasy

Drzwi do pokoju 25 znajdują się na prawej ścianie korytarza zlokalizowanego naprzeciw wejścia B. Po wejściu do MOPS wejściem A, należy skręcić w prawo, w kierunku wejścia B - długim korytarzem podzielonym pięcioma drzwiami aż do wejścia B. Mając wejście B za plecami, idziemy około dwunastometrowym korytarzem prosto. Dochodzimy do ściany z oknem na wprost nas, skręcamy w lewo i po około 10 metrach, po prawej stronie, znajdują się drzwi do pokoju 25. Wzdłuż korytarza, przy ścianach, stoją krzesełka, stoły. Stojąc twarzą do drzwi, nad głową, w odległości ok. 1 metra przed nimi znajduje się znacznik. Na lewo od drzwi jest wnęka z krzesłami oraz kącik dla dzieci i miejsce dla matki karmiącej, a na ścianie za nami trzy okienka kasowe pomiędzy filarami.

Do pokoju 25 obowiązuje system kolejkowy. Urządzenie znajduje się przy ścianie po lewej stronie drzwi, stojąc do nich przodem. Za nim, w okienku, wisi ekran wyświetlający numer biletu i stanowisko wraz z informacją głosową. Przed wejściem należy dotknąć palcem odpowiednią ikonkę na ekranie dotykowym urządzenia, pobrać numerek i czekać na wezwanie. Kierując się od lewego górnego rogu, od lewej do prawej, jest 10 ikon: 1. przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny i tłumacz języka migowego; 2. turnusy rehabilitacyjne; 3. bariery architektoniczne i techniczne; 4. bariery w komunikowaniu się i techniczne; 5. warsztaty terapii zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy; 6. „Aktywny Samorząd” oprzyrządowanie samochodu, prawo jazdy; 7. „Aktywny Samorząd” sprzęt elektroniczny, szkolenia komputerowe; 8. „Aktywny Samorząd” wózki elektryczne i protezy, naprawa wózków elektrycznych i protez; 9. „Aktywny Samorząd” przedszkola i żłobki; 10. „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Godziny pracy: 07:45 - 15:00, numery wydawane są od 7:45 do 14:45. Zadzwoń do pokoju 25 jeśli potrzebujesz pomocy.

Drzwi do pokoju 25 otwieramy do siebie. Po wejściu do pokoju, stanowiska obsługi klienta znajdują się po prawej stronie, kolejno 1, 2, 3, 4. Stanowiska oddzielone są od siebie matowymi przesłonami. Za ostatnim stanowiskiem znajduje się filar. Po lewej stronie stoi wysoka, pionowa przesłona, osłaniająca pozostałą część pokoju.

Po wyjściu, mając drzwi pokoju 25 za plecami, na przeciwnej ścianie oddalonej o 6 metrów, kierując się od prawej strony są: filar, okienko kasowe 3, filar, okienka kasowe 2 i 1, kolejny filar. Kasy otwarte są od 9:30 do 14:15, a ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca do 12:00. Wpłaty przyjmują wszystkie kasy. Kasa nr 1 wypłaca zasiłki: celowe, okresowe, stałe; ZTPS 6 – Psie Pole; zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców; prace społecznie-użyteczne; dofinansowanie do przedmiotów profilaktyczno-ortopedycznych; kaucje za sprzęt. Kasa nr 2 wypłaca zasiłki: rodzinne, opiekuńcze, becikowe; zaliczki alimentacyjne; stypendia. Kasa nr 3 wypłaca zasiłki: celowe, okresowe, stałe; ZTPS 1 – Stare Miasto; ZTPS 2 – Fabryczna (Leśnica); dział usług opiekuńczych; placówki opiekuńczo-wychowawcze; kontynuacja nauki; rodziny zastępcze; rodzinne domy dziecka; Wrocław Miastem Aktywnych.

Mając drzwi pokoju 25 za plecami skręcamy w lewo, omijając stoły i krzesła idziemy około 10 metrów do przeciwległej ściany. Skręcamy w prawo i idąc prosto wzdłuż lewej ściany z krzesłami i cokołem dochodzimy do wejścia B. Skręcamy w prawo i idąc wzdłuż ściany po lewej stronie mijamy windę. Wchodzimy w długi korytarz, podzielony pięcioma drzwiami. Możemy nim dojść do: klatki schodowej, toalety dla osób z niepełnosprawnością z przewijakiem, wejścia A do MOPS oraz pokoju 26.

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Wrocław

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020