system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Lędziny Lędzińska 30

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wejście

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Znacznik zamontowany jest nad drugim, pozbawionym barier architektonicznych wejściem do budynku, znajdującym się na jego prawym końcu. Jest nieco cofnnięte względem ściany frontowej. Po jego lewej stronie jest podjazd, który w swoim początkowym biegu prowadzi wzdłuż frontowej ściany i zakręca w lewo przy narożniku doprowadzając do drzwi. Na prawo od podjazdu jest kilka stopni.

Po przekroczeniu drzwi wchodzi się do niewielkiej przestrzeni w której na wprost są schody na piętro, na prawej ścianie winda, natomiast na lewej jest przejście do korytarza wzdłuż którego znajdują się pokoje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Czwarty pokój po prawej stronie to sekretariat. Idąc korytarzem dalej dochodzi się do holu w którym po lewej stronie jest centralne wejście do budynku. Na wprost jest wejście z holu do następnego korytarza, na ktorego końcu, po prawej stronie znajduje się biblioteka.

Na I piętrze ze schodów w prawo a z windy na wprost wchodzi się do niewielkiego holu. W nim poprawej stronie jest pokój biurowy PCPR. Pozostałe pokoje są w korytarzu, do którego można wejść idąc wzdłuż lewej ściany holu.Piąte drzwi po lewej stronie to biuro Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dalej, podobnie jak na parterze korytarz prowadzi do klatki schodowej przy centralnym wejściu oraz do następnego korytarza, w którym po prawej stronie mieści się Wydział Komunikacji (drugie drzwi), natomiast na końcu, po lewej stronie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Lędziny

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020