system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Szamarzewskiego 89

Miejsce: Uniwersytet Adama Mickiewicza - Kampus Ogrody, budynek C, Czytelnia

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Znacznik znajduje się nad drzwiami do Czytelni Biblioteki Kampus Ogrody w budynku C.

Po przejściu przez szklane drzwi, które otwiera się na zewnątrz w stronę korytarza przechodzimy przez elektroniczną bramkę nadzorującą bezpieczeństwo zgromadzonego w czytelni księgozbioru. Zaraz za bramką po lewej stronie znajduje się stanowisko wspomagające dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na pierwszym stole przy bramce wejściowej znajduje się skaner formatu A3 oraz komputer wyposażony w oprogramowanie mówiące i powiększające. W komputerze jest zainstalowane oprogramowanie OCR Fine Reader obsługujące skaner. Na kolejnym stole nieco w głębi jest kolejny komputer z oprogramowaniem zapewniającym obsługę przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Na stanowisku znajduje się również powiększalnik umożliwiający samodzielne czytanie osobom o silnie ograniczonej ostrości widzenia. Ze stanowiska dla osób z niepełnosprawnością wzroku można korzystać po uzgodnieniu i przeszkoleniu przez specjalistę pełniącego dyżury w czytelni. Po prawej stronie bramki wejściowej jest lada stanowiska personelu obsługi czytelni. W korytarzu przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie są szafki na wierzchnią garderobę, którą należy w nich pozostawić przed wejściem do czytelni. Naprzeciw drzwi do czytelni jest wyjście z budynku znajdujące się na poziomie dziedzińca dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020