system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Kielce Czarnowska 12

Miejsce: Centrum Komunikacyjne, Toaleta dla niepełnosprawnych poziom 1

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest nad wejściem do toalety

Data instalacji: 2020-08-19

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Toaleta dla niepełnosprawnych na poziomie 1. Stojąc tyłem do schodów ruchomych należy skręcić w lewo. Trzymając się prawej strony ścieżki dotykowej mija się odejście do mapy tyflograficznej, za którą należy skręcić w prawo do wyjścia na perony 13, 14, 15. Po prawej stronie znajduje się odejście do toalety oznaczonej TotuPointem. Znacznik zamontowany jest nad drzwiami do toalety.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Kielce

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020