system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Pl. Kolegiacki 17

Miejsce: Urząd Miasta Poznania, Wejście główne

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

(tylko dla urządzeń połączonych z Internetem)

Poniżej znajduje się spis wszystkich ważnych miejsc uporządkowany według pięter. Pomiędzy piętrami najdogodniej jest poruszać się windami.

Parter -Wejścia do budynku, windy, Sala Sesyjna, toalety oraz Oddział Skarg, wniosków i petycji (pok. 22 i 23.)

Piętro I - reprezentacyjne
gabinety Prezydentów:

  • prezydent J. Jaśkowiak, pok. 108;
  • Zastępca prezydenta M. Wiśniewski i B. Guss – pok. 116;
  • zastępca prezydenta K. Kierzek-Koperska – pok. 120;
  • Zastępca prezydenta J. Solarski i Skarbnik Miasta B. Sajnaj – pok. 123;
  • Sekretarz Miasta St. Tamm – pok. 127;
  • Biuro Rady Miasta – pok. 110;
  • sale: Biała, Malinowa i Błękitna;
  • Toalety.

Piętro II
Wydział Finansowy, Wydział Budżetu i Kontrolingu, wydział Gabinet Prezydenta. W sali nr 207 odbywają się konferencje dla prasy.

Piętro III
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejski Konserwator Zabytków.

Piętro IV
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powrót do opisu podstawowego

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020