system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Towarowa 55

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, Plan tyflograficzny parteru

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest przy mapie tyflograficznej

Data instalacji: 2018

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Plan tyflograficzny - parter

Plan ustawiony jest w holu głównym w pobliżu wejścia do budynku - ok. 5 metrów na godzinę drugą jeśli stoi się w progu holu. Stojąc przodem do planu, po prawej stronie, tuż obok planu znajdują się schody na wyższe piętra, a za nimi dwie windy, schody na poziom -1 oraz wejście w korytarz, w którym są pomieszczenia o numerach od 0.4 do 0.12.

Idąc od mapy w lewo, po kilku krokach przecina się przejście łączące drzwi wejściowe (w lewo) z wyjściem na patio (w prawo), a następnie idzie się wzdłuż znajdującej się po lewej stronie szatni. Na końcu szatni można odnaleźć klatkę schodową skręcając za szatnią w lewo lub windę, której boczna ściana jest dokładnie na wprost a drzwi są po prawej stronie.

Idąc przez hol od wejścia do budynku w stronę patio, w połowie tego dystansu po prawej stronie mija się portiernię. Stojąc przed wyjściem na patio można skręcić w lewo aby po kilkunastu krokach odnaleźć na prawej ścianie oznakowane drzwi Auli A. Skręcając w prawo, minąwszy po prawej stronie oznakowane windy oraz schody można dojść do wspomnianego wcześniej korytarza, w którym znajdują się pomieszczenia o numerach od 0.4 do 0.12. Jeśli skręci się w ten korytarz w lewo, to na lewej ścianie będą kolejno sale o numerach 0.12 i 0.11 oraz wejście do kolejnej klatki schodowej. Na prawej ścianie będą pomieszczenia o numerach 0.6 i 0.7 a za nimi toaleta męska, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta damska, za którą korytarz się kończy. Na wprost jest sala 0.05 a idąc w prawo, na lewej ścianie znajdują się dwa wejścia do sali 0.04 odległe od siebie o ok. 8 metrów.

W bezpośrednim sąsiedztwie planu, po prawej stronie zaczynają się schody w górę. Klatka schodowa zorganizowana jest tak, że otacza dwa podwójne szyby windowe tworząc w widoku od góry literę "H". Po lewej stronie od wejść do wind są zawsze schody do góry, natomiast po prawej do dołu. Biegi schodów mają w połowie spoczniki, które łączą się ze sobą za tylnymi ścianami wind.

Wchodząc schodami po prawej stronie od planu na I piętro dochodzi się do miejsca, w którym naprzeciw wyjść drugiej pary wind ustawiony jest plan tyflograficzny I piętra. Skręcając przy nim w lewo można dojść do Auli B znajdującej się dokładnie nad Aulą A.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się tempem i brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020