system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Pl. Kolegiacki 17

Miejsce: Urząd Miasta Poznania, Windy na parterze

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest pomiędzy windami, nad przyciskiem przywołania

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Winda na parterze. Znacznik znajduje się na ścianie między wejściami do wind.
Naprzeciwko windy jest Oddział Skarg, wniosków i petycji pok. 22 i 23. Stojąc przodem do wind, aby wyjść z budynku należy skierować się w prawo. Do Sali Sesyjnej - w lewo i po kilku krokach skręcić w korytarz w prawo.

Na pozostałych piętrach na które można dostać sie dowolną z dwóch wind znajdują się:

Piętro I - reprezentacyjne.
gabinety Prezydentów:

  • prezydent J. Jaśkowiak, pok. 108;
  • Zastępca prezydenta M. Wiśniewski i B. Guss – pok. 116;
  • zastępca prezydenta K. Kierzek-Koperska – pok. 120;
  • Zastępca prezydenta J. Solarski i Skarbnik Miasta B. Sajnaj – pok. 123;
  • Sekretarz Miasta St. Tamm – pok. 127;
  • Biuro Rady Miasta – pok. 110;
  • sale: Biała, Malinowa i Błękitna (kierunek: w prawo od wyjścia z windy).

Piętro II
Wydział Finansowy, Wydział Budżetu i Kontrolingu, wydział Gabinet Prezydenta. W sali nr 207 odbywają się konferencje dla prasy.

Piętro III
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejski Konserwator Zabytków.

Piętro IV
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dojście w lewo od windy, schodami na pietro V.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020