system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Łódź Targowa 35

Miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki, Wejście

Data instalacji: 2021-01-3

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - wejście.

Wejście do budynku znajduje się w oddaleniu kilku metrów od chodnika prowadzącego wzdłuż ulicy. Przed drzwiami jest kilka stopni, po ich lewej stronie znajduje się podjazd. Drzwi trzeba otworzyć ręcznie. Bezpośrednio za nimi jest poprzeczny korytarz. Naprzeciw drzwi zlokalizowane jest stanowisko Ochrony, w którym można uzyskać pomoc.

Do NFZ należy skierować się korytarzem w prawo aby po kilku krokach odnaleźć po lewej stronie drzwi do Sali Obsługi. Mijając te drzwi dochodzi się tym korytarzem do wind.

W Sali Obsługi, na wprost w odległości kilku kroków jest Punkt Informacyjny a po jego lewej stronie automat wydający numerki. Wzdłuż lewego boku pomieszczenia znajdują się stanowiska o numerach od 1 do 12. Stanowiska o numerach 13, 14 i 15 są pod tylną ścianą sali. Prawą część sali oraz jej środek (za Punktem Informacyjnym), poza ciągami komunikacyjnymi zajmują stoliki i krzesła dla Klientów.

Informacje dotyczące organizacji pracy Oddziału można uzyskać pod ogólnopolskim numerem Infolinii NFZ

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Łódź

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020