system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Pl. Nowy Targ 1,8

Miejsce: Urząd Miejski Wrocławia,

Data instalacji: 2021-07-27

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Urząd Miejski Wrocławia, Pl. Nowy Targ 1-8, wejście główne

Wejście zlokalizowane jest w południowej części Pl. Nowy Targ. Przed drzwiami jest kilka stopni do góry a wzdłuż ściany po prawej stronie jest pohylnia.

Przez drzwi wchodzi się do holu, z którego można pójść w trzech kierunkach. Idąc prosto, po pokonaniu kilku stopni wchodzi się przez drzwi w przestrzeń klatki schodowej z centralnie położoną zabytkową windą. Schody do góry zaczynają się na lewo od windy i ją otaczają. Przed windą w lewo i w prawo prowadzą korytarze - do nich dochodzi się po kilku stopniach schodów i poprzez szklane drzwi.

W holu bezpośrednio za wejściowymi drzwiami lewa i prawa strona zorganizowane są symetrycznie - po pokonaniu stopnia, przejściu kilku kroków i kolejnych kilku stopni wchodzi się w korytarz ze ścieżką FON prowadzącą prosto do punktu informacyjnego. W lewej części budynku dotyczy on spraw obywatelskich (związanych np. z działalnością gospodarczą, pojazdami oraz meldunkami), natomiast w prawej ze sprawami mieszkaniowymi i architektonicznymi.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Wrocław

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020