system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Lędziny Lędzińska 30

Miejsce: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Wejście

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Znacznik zamontowany jest nad centralnym wejściem do budynku. Przed drzwiami jest kilka stopni do góry, zatem osoby potrzebujące drogi bez barier powinny udać się do drugiego wejścia znajdującego się na końcu budynku po prawej stronie.

Za drzwiami jest przedsionek i następne drzwi wprowadzające do niewielkiego holu. Po dojściu do przeciwległej ściany można udać się w lewo w stronę biblioteki lub w prawo w stronę pomieszczeń PCPR. Kierując się w lewo dochodzi się do drzwi wprowadzających do korytarza. Przed nimi, po lewej stronie zaczynają się schody na piętro. W korytarzu ostatnie drzwi po prawej stronie są drzwiami biblioteki. Po lewej stronie, drugie drzwi od końca to toaleta damska a trzecie toaleta męska.

Na piętrze układ jest analogiczny, przy czym korytarzem w prawo można dojść do PCPR natomiast w lewym korytarzu, znajduje się Wydział Komunikacji (drugie drzwi po prawej stronie) oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dwoje ostatnich drzwi po lewej stronie.

Po lewej stronie korytarza znajdują się również toalety. Licząc od wejścia w korytarz jest dwoje drzwi pomieszczeń biurowych, toaleta męska i toaleta damska. Za nimi wspomniane pokoje PINB.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Lędziny

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020