system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Pl. Kolegiacki 17

Miejsce: Urząd Miasta Poznania, Windy na 4 piętrze

Szczegóły: Znacznik znajduje się na ścianie pomiędzy windami.

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Windy na IV piętrze. Znacznik znajduje się na ścianie dzielącej dojście do wind na 2 równoległe korytarze.
Aby dojść do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy po wyjściu z wind wejść w korytarz w lewo. Na jego końcu są schody w dół, które należy ominąć pozostawiając je po lewej stronie. Inspektorat jest na V piętrze do którego Schody biegną ponad schodami przychodzącymi z dołu.

Na pozostałych piętrach na które można dostać sie dowolną z dwóch wind znajdują się:

Parter -Wyjście z bdynku oraz naprzeciwko windy Oddział Skarg, wniosków i petycji pok. 22 i 23.

Piętro I - reprezentacyjne
gabinety Prezydentów:

  • prezydent J. Jaśkowiak, pok. 108;
  • Zastępca prezydenta M. Wiśniewski i B. Guss – pok. 116;
  • zastępca prezydenta K. Kierzek-Koperska – pok. 120;
  • Zastępca prezydenta J. Solarski i Skarbnik Miasta B. Sajnaj – pok. 123;
  • Sekretarz Miasta St. Tamm – pok. 127;
  • Biuro Rady Miasta – pok. 110;
  • sale: Biała, Malinowa i Błękitna (kierunek: w prawo od wyjścia z windy).

Piętro II
Wydział Finansowy, Wydział Budżetu i Kontrolingu, wydział Gabinet Prezydenta. W sali nr 207 odbywają się konferencje dla prasy.

Piętro III
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejski Konserwator Zabytków.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020