system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Pl. Nowy Targ 1,8

Miejsce: Urząd Miejski Wrocławia, Toalety przy Centrum Spraw Obywatelskich

Data instalacji: 2021-07-27

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Toalety w Centrum Spraw Obywatelskich

Znacznik zamontowany jest pomiędzy drzwiami toalet. Na lewo od znacznika jest toaleta męska, natomiast na prawo damska a za nią pokój małego dziecka.

Toalety znajdują się na odcinku korytarza za stanowiskiem 17 a przed rozszerzeniem korytarza, w którym są stanowiska spraw meldunkowych, dowodów osobistych, oraz nadawania numeru PESEL. Są to stanowiska o numerach od 18 do 25. Kolejkomat jest na wprost korytarza, po lewej stronie.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Wrocław

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020