system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Poznań Niepodległości 4

Miejsce: Uniwersytet Adama Mickiewicza - Collegium Novum, Budynek B, windy na II piętrze

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Blok B windy na II piętrze

Znacznik znajduje się między drzwiami do dwóch szybów wind jakie funkcjonują w bloku B. Stojąc twarzą do wejścia do wind po prawej stronie jest korytarz ciągnący się w głąb bloku B Collegium Novum. Wszystkie drzwi w tym korytarzu, jak i w całym budynku, są oznaczone tabliczkami brajlowskimi z kodami QR umieszczonymi nad klamką. W korytarzu są następujące sale:
201 - Pokój socjalny (ksero)
202 - Sala dydaktyczna
202a - Sala dydaktyczna
203 - Sala dydaktyczna
204 - Pokój pracowniczy
205 - Zakład Bałtologii
206 - Zakład Bałtologii
207 - Pracownia Preparacjii Ewaluacji Materiałów Glottodydaktycznych Zakład Językoznawstwa Stosowanego
208 - Zakład Językoznawstwa Stosowanego Pracownia Preparacjii Ewaluacji Materiałów Glottodydaktycznych Zakład Legilingwistykii Języków Specjalistycznych
209 - Zakład Językoznawstwa Stosowanego Pracownia Preparacjii Ewaluacji Materiałów Glottodydaktycznych
210 - Zakład Systemów Informacyjnych
212 - Sala dydaktyczna
212a - Sala dydaktyczna
212b - Sala dydaktyczna
212c - Sala dydaktyczna
213 - Zakład Infolingwistyki
214 - Zakład Infolingwistyki Pracownia Azji Południowo-Wschodniej
215 - Zakład Filologii Ugrofińskiej Studia Podyplomowe Interlingwistyki
216 - Zakład Filologii Ugrofińskiej
217 - Dyrekcja Instytutu Językoznawstwa
217a - Wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa ds. Nauki
218 - Sekretariat Instytutu Językoznawstwa
219 - Dyrektor Instytutu Językoznawstwa
220 - Sala dydaktyczna
221 - Sala dydaktyczna

Naprzeciw wejść do wind jest klatka schodowa oraz toalety.

Dźwięk znacznika

Sygnał znacznika może różnić się tempem i brzmieniem

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Poznań

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020