system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

geneza systemu TOTUPOINT

nasza inspiracja

Zauważyliśmy, że w świecie przepełnionym informacją istnieje problem z uzyskaniem i dostarczeniem informacji lokalnej istotnej w określonym miejscu i czasie. Informacji przekazanej w prostej formie, łatwej w odbiorze a jednocześnie nienatarczywej. Ważnym problemem jaki dostrzegamy jest zagadnienie dostępności tych treści dla osób z niepełnosprawnością wzroku uniemożliwiającą ich odbiór gdy są one w tradycyjnej, wizualnej formie. W naszej ocenie również zagadnienie bezpieczeństwa tych osób w publicznej przestrzeni jest bardzo zaniedbany, a stosowane rozwiązania są wybiórcze i nieskuteczne.

Zauważyliśmy, że postęp technologiczny stwarza możliwości, aby zagadnienia te rozwiązać w sposób systemowy. Systemowo, czyli poprzez wykorzystanie jednej technologii, ujednoliconego interfejsu użytkownika oraz powszechnie dostępnych urządzeń mobilnych.

Obserwując tendencje rozwojowe nowoczesnych technologii na świecie, sądzimy również, że w niedługim czasie rozproszone sieci elektronicznych znaczników oraz sensorów staną się bardzo popularne i będą świadczyć szereg użytecznych usług. W naszych zamierzeniach, w wyniku realizacji projektu system znaczników TOTUPOINT będzie udostępniał pewien zakres tych usług ogółowi społeczeństwa likwidując jednocześnie wiele istniejących barier dostępności. W pierwszej kolejności celem naszym, a zarazem celem projektu, było opracowanie usługi zaspokajającej potrzebę skutecznego rozpowszechniania informacji najbardziej pożądanych przez jej dystrybutorów i odbiorców oraz stworzenie elementów systemu zwiększających poziom bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych wzrokowo. W naszej opinii jako zespół posiedliśmy kompetencje do zaplanowania i wykonania projektu w oparciu poprawną analizę zagadnienia i stosowanie się do dobrej praktyki inżynierskiej gdyż wszyscy jesteśmy inżynierami z wieloletnią praktyką w zakresie projektów elektronicznych i informatycznych. Znajomość potrzeb osób niepełnosprawnych daje nam fakt, że jeden z nas jest niewidomy, a identyfikacja potrzeb jest rezultatem własnych doświadczeń oraz znajomości potrzeb innych osób z tego środowiska.

innowacyjność projektu

System opiera się na infrastrukturze zbudowanej ze znaczników elektronicznych oraz personalnych urządzeniach mobilnych, jakimi mogą być nowoczesne smartfony lub tablety. Dostępność dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, o której wspomniano, bazuje na fakcie, że te urządzenia mobilne są ze swej natury udźwiękowione, a zatem dostępne bezwzrokowo. Dodatkowo, dla tej grupy użytkowników opracowany został moduł przeznaczony do instalacji na uchwycie białej laski. Mechanizmy wibracyjne ułatwiają obsługę systemu osobom posiadającym problemy ze słuchem.

Znaczniki to urządzenia elektroniczne, wykonane w postaci niewielkich modułów i przeznaczone do rozmieszczania zarówno ma zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Posiadają autonomiczne źródło energii Zoptymalizowane do pracy przez okres nie krótszy niż 3 lata. Wysoka klasa szczelności oraz możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur umożliwia umieszczenie znaczników w dowolnie wybranym miejscu niemal bez ograniczeń.

Podstawową rolą znaczników jest udostępnianie zapisanej w nich informacji. Dodatkowo jednak mogą być wyposażone w czujniki różnego rodzaju (np. termometr, akcelerometr, higrometr, detektory niebezpiecznych gazów itd.) lub w układy sygnalizacyjno-alarmowe w przypadku realizowania przez nie funkcji ostrzegawczych. Instalacja i eksploatacja znaczników będzie zatem niezwykle prosta, co służyć ma rozwojowi i upowszechnianiu systemu – jest to istotny element naszej koncepcji. Znaczniki nie będą posiadały żadnych złącz dla interfejsów zewnętrznych gdyż komunikować się będą poprzez interfejs radiowy - nowoczesny interfejs BLE (Bluetooth Low Energy), aktualnie szeroko wprowadzany głównie w urządzeniach mobilnych. Opracowania dostępne w Internecie przewidują, że szeroka ekspansja urządzeń wyposażonych w interfejs Bluetooth LE nastąpi w 2014 roku. Dotyczy to zarówno urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) jak i szerokiej gamy urządzeń współpracujących z nimi – sensorów, elementów wykonawczych i innych. Projekt znaczników elektronicznych jaki pragniemy rozwijać w naszej ocenie właściwie wpisuje się w te prognozy.

Reasumując, innowacyjność projektu to:

  • zaspokojenie potrzeby przekazywania informacji lokalnej w syntetycznej, a zarazem przyjaznej dla adresata formie,
  • stworzenie systemu natywnie dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • konstrukcja znaczników, bezobsługowa, autonomicznie zasilana, z szerokim zakresem potencjalnych możliwości,
  • absolutnie uproszczona instalacja i obsługa,
  • zastosowanie innowacyjnej technologii BLE,
  • stworzenie systemu o nieograniczonych możliwościach rozwojowych - infrastruktury dla realizacji kolejnych innowacyjnych projektów.

Innowacyjność projektu bazuje na wyjątkowości produktu w skali międzynarodowej – aktualnie nie są dostępne informacje o działaniu takiego systemu w świecie.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020