system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

interaktywna biała laska

tak jest najwygodniej i najbezpieczniej!

przeznaczenie

Aktywator, to miniaturowe urządzenie elektroniczne, zamknięte w obudowie przystosowanej do montażu na białej lasce. Przeznaczony jest więc dla osób z niepełnosprawnością wzroku i pozwala w pełni wykorzystać funkcjonalność systemu znaczników TOTUPOINT w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i podstawowej dostępności przestrzeni publicznej. Zaprojektowany został tak, aby był niekłopotliwy w eksploatacji, w minimalnym stopniu angażował uwagę użytkownika. Jest lekki, niewielki a zintegrowanie z białą laską sprawia, że nie zajmuje on wolnej ręki. Z aktywatorem można się komunikować. Jest on wrażliwy na kilka specyficznych gestów uchwytem laski natomiast dzięki wytwarzanym wibracjom przekazuje istotne informacje użytkownikowi.

Aktywator zasilany jest ładowalną baterią, której pojemność zapewnia pracę przez wiele dni pomiędzy ładowaniami.

interakcja aktywatora ze znacznikami

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza informacja nie opisuje sposobu reagowania znaczników lecz jedynie sposób ich aktywowania. To od rodzaju znacznika zależy jaki komunikat zostanie wygenerowany w wyniku aktywacji.

Aktywator nie posiada żadnych przycisków. Można uznać, że jest stale aktywny.

Istotnym elementem eksploatacji jest właściwe skierowanie aktywatora w kierunku przemieszczania się – należy zwracać uwagę na odpowiednie chwycenie laski aby aktywator był „z przodu”. To warunkuje poprawne działanie – maksymalny zasięg wynoszący ok. 20 - 30 metrów.

Aktywator w swojej podstawowej roli wykrywa i automatycznie aktywuje wszelkie znaczniki bezpieczeństwa jakie znajdą się w zasięgu powodując właściwą dla nich reakcję. Jednocześnie przekazuje za pomocą wibracji informację, o przebywaniu w strefie oznaczonej znacznikiem – strefie potencjalnie niebezpiecznej. Sygnalizacja jest aktywna przez czas przebywania w niebezpiecznej strefie. Analogicznie aktywator nawiązuje kontakt ze znacznikami informacyjnymi. W tym przypadku, obecność sygnalizowana jest odmienną wibracją niż w przypadku znaczników bezpieczeństwa. Znacznik uaktywniony zostanie samoczynnie jednorazowo - w chwili wykrycia przez aktywator. Użytkownik wykonując odpowiedni ruch laską może w każdej chwili wymusić ponowną aktywację znacznika.

Przykładowo znaczniki bezpieczeństwa powinny być instalowane wszędzie tam, gdzie umieszczane są tablice z informacją rodzaju „przejścia nie ma”, „przejście zabronione”, „uwaga na głowę” i tym podobne. Znaczniki informacyjne wskazywać mogą miejsce przystanku, miejsce rozpoczynające ciąg schodów (to również rola bezpieczeństwa), wejście do budynku, numer pokoju w biurze i tak dalej.

interakcja aktywatora z użytkownikiem – gesty uchwytem laski

W aktywatorze umieszczony jest czujnik ruchu umożliwiający przekazywanie do niego podstawowych poleceń. Umożliwia on także sygnalizowanie tak zwanego stanu. Przez stany rozumie się:

  • MARSZ, który odpowiada przebywaniu w ruchu, wynika z normalnej pracy laską,
  • OCZEKIWANIE w którym laska trzymana jest w pionie,
  • SPOCZYNEK w którym laska trzymana jest poziomo lub uchwyt jest skierowany w dół (praktycznie stosowane jedynie w składanych laskach).

Polecenia zostały nazwane umownie:

  • TAK, jest to dwukrotne stuknięcie o podłoże laską,
  • NIE, jest to dwukrotne przekręcenie laski wokół osi W dowolnym kierunku.

Gesty odczytywane są jedynie przy pionowym ustawieniu laski – w pozycji OCZEKIWANIE. Każdorazowe wejście w stan spoczynku lub oczekiwania jest sygnalizowane wibracją. Podobnie potwierdzane jest odczytanie gestu TAK lub NIE.

Zastosowanie stanów i gestów na kilku przykładach podano w dalszej części materiału.

Aktywator i znaczniki stałe

Znacznikami stałymi są stacjonarne znaczniki bezpieczeństwa i informacyjne. Oto jak współpracują z aktywatorem.

W stanie MARSZ znaczniki uaktywniane są standardowo, czyli w sposób już opisany.
W stanie OCZEKIWANIE aktywacja następuje jak w stanie MARSZ.
W stanie SPOCZYNEK aktywator nie aktywuje żadnych znaczników ale sygnalizuje ich wykrycie.

Wykonanie gestu TAK powoduje uaktywnienie wszystkich znaczników jakie aktywator wykrywa w swoim otoczeniu.
Wymienione wyżej reakcje dotyczą znaczników stałych. W przypadku znaczników umieszczonych w pojazdach komunikacji znaczenie jest nieco inne.

Aktywator i znaczniki w pojazdach komunikacji zbiorowej

Znacznik dedykowany do instalowania w pojazdach uruchamiany jest automatycznie przez aktywator. Uruchomienie znacznika oznacza włączenie zamontowanej na pojeździe zewnętrznej, głosowej informacji pasażerskiej o numerze linii. Może też powodować włączenie sygnalizacji ułatwiającej osobom niewidomym lokalizację przycisku otwierania drzwi. Zależy to jedynie od konkretnej implementacji na danym pojeździe.
W każdym przypadku, kierujący pojazdem jest informowany o obecności osoby niewidomej co może umknąć jego uwadze gdy przystanek jest zatłoczony. Podczas jazdy wskazane jest ustawienie aktywatora w pozycji SPOCZYNEK lub wykonanie gestu NIE. Sygnalizuje to kierującemu, że w najbliższym czasie osoba nie zamierza opuszczać pojazdu.

Aktywator i znaczniki wewnątrz budynków

We wnętrzach, zasada instalowania znaczników jest typowa - powinny wskazywać istotne miejsca i obiekty. Znaczniki informacyjne powinny posiadać możliwość głosowego wypowiadania krótkich informacji. Pomagają one odnaleźć właściwy pokój,toaletę, podają numer piętra. Ze względu na duże zagęszczenie znaczników nieco zmieniona jest reakcja na gesty: użytkownik gestem TAK uaktywnia jedynie 3 najbliższe znaczniki. Gest NIE powoduje wyłączenie aktywowania znaczników informacyjnych aż do chwili wykonania gestu TAK. Instalując znaczniki w dużym zagęszczeniu instalator powinien zredukować zasięg ich wykrywania dla uniknięcia nadmiaru informacji.

podsumowanie

Aktywator zapewnia możliwość korzystania ze znaczników bezpieczeństwa w pełnym, natomiast ze znaczników informacyjnych w ograniczonym zakresie. Nieporównywalnie większe możliwości daje uzupełnienie systemu o smartfon współpracujący z systemem. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na ten temat umieszczoną w zakładce Smartfon w systemie.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020