Szczegóły znacznika

system TOTUPOINT wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegółowe dane o znaczniku

Lokalizacja znacznika

Adres: Łódź Wigury 13

Miejsce: Fundacja Szansa dla Niewidomych

Obiekt: Wejście do bramy

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest w bramie, przez którą należy przejść, aby dojść do pomieszczeń Fundacji

Komunikat tekstowy znacznika

Fundacja Szansa dla Niewidomych i sklep Altix - wejście do bramy przy Wigury 13. Po przejściu przez bramę należy iść dalej prosto, ok. 20 metrów. Nad wejściem do Fundacji znajduje się następny znacznik TOTUPOINT.

Dźwięki znacznika

Posłuchaj tonu sygnalizujacego

Posłuchaj komunikatu głosowego


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Wszystkie znaczniki z miasta Łódź

Powrót do listy wszystkich znaczników

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2018