Szczegóły znacznika

system TOTUPOINT wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegółowe dane o znaczniku

Lokalizacja znacznika

Adres: Gliwice ul. Zygmunta Starego

Miejsce: Szpital nr 4

Komunikat tekstowy znacznika

Wejście do Szpitala nr 4. Za drzwiami schody do góry na półpiętro. Dzwonek na prawo pod znacznikiem. Telefon 32 231 88 88.

Dźwięki znacznika

Posłuchaj komunikatu głosowego


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Wszystkie znaczniki z miasta Gliwice

Powrót do listy wszystkich znaczników

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2018