Szczegóły znacznika

system TOTUPOINT wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegółowe dane o znaczniku

ID: 6488ae000039cd20

Lokalizacja znacznika

Adres: Gliwice ul. Zygmunta Starego róg ul. Tadeusza Kościuszki

Miejsce: Bar Teatralny

Data instalacji: 2016-06-23

Komunikat tekstowy znacznika

Skrzyżowanie ulic Zygmunta Starego i Kościuszki. Bar Teatralny. Na lewo od znacznika przejście przez ulicę Kościuszki w stronę Szpitala nr 4 ( Wojskowego) - na Zygmunta Starego 20, prosto – ulica Kościuszki w kierunku Szpitala Miejskiego

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne znaczniki z miasta Gliwice

Powrót do listy wszystkich znaczników

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2018