Szczegóły znacznika

system TOTUPOINT® wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegółowe dane o znaczniku

ID: 6190fc00000a017c

Lokalizacja znacznika

Adres: Warszawa Dobra 55

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydziały Neofilologii i Lingwistyki StosowanejWinda parter

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest pomiędzy wejściami do dwóch wind, dokładnie nad przyciskiem przywołania

Data instalacji: 17.09.2019

Komunikat tekstowy znacznika

"Winda - parter. Znacznik umieszczony jest pomiędzy dwiema windami. Pod znacznikiem, na wysokości ok. jednego metra znajdują się przyciski przyzywania windy. Mając windę za plecami i skręcając w lewo kierujemy się do wyjścia z budynku – kilka kroków. Dojdziemy do schodów prowadzących w dół. Po lewej stronie będzie portier, przed nami – balustrada schodów, a po prawej stronie znajduje się wyjście z budynku. Mając windę za plecami i skręcając w prawo znajdziemy się w holu głównym, gdzie są kolejne schody w górę i w dół. Mijając je i idąc dalej prosto dojdziemy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Wejście do BON oznaczone jest znacznikiem totupoint. Ponadto, tuż przed wejściem, na podłodze ułożona jest dobrze wyczuwalna mata z guzkami. Wychodząc z windy i skręcając w prawo, możemy dojść do toalet prostopadłym korytarzem, który jest połączony z holem głównym. Toalety oznaczone są znacznikami totupoint."

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne znaczniki z miasta Warszawa

Powrót do listy wszystkich znaczników

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2018