Szczegóły znacznika

system TOTUPOINT® wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegółowe dane o znaczniku

ID: 5f365100008710a8

Lokalizacja znacznika

Adres: Wrocław Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 10

Miejsce: Politechnika Wrocławska, budynek C-18, Strefa Kultury StudenckiejWejście na stołówkę

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Znacznik znajduje się nad jednym z wejść na stołówkę. Jest to wejście znajdujące się najbliżej lady do wydawania posiłków - umiejscowionej z prawej strony od wejścia. Na wprost i po lewej stronie od wejścia znajdują się miejsca siedzące - stoły i krzesła. Mogą mieć różne ustawienie - najczęściej stoły ustawione są w długich rzędach, pomiędzy rzędami znajdują się przejścia. Menu jest prezentowane na wyświetlaczu. W trakcie dnia menu ulega modyfikacji.

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne znaczniki z miasta Wrocław

Powrót do listy wszystkich znaczników

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2018