Szczegóły znacznika

system TOTUPOINT wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegółowe dane o znaczniku

Lokalizacja znacznika

Adres: Gliwice ul. Bankowa 1

Miejsce: Pachnąca Księgarnia

Szczegóły: Znacznik znajduje się na ścianie budynku narożnego (róg z ul. Zwycięstwa).

Komunikat tekstowy znacznika

Wejście na Rynek od strony południowej. Ulica Bankowa 1. Pachnąca Księgarnia. Stojąc na rogu tyłem do znacznika: wejście na „Ryneczek” znajduje się na przeciwko. Ulica Bankowa na lewo w dół idąc od Rynku prowadzi w kierunku Górnych Wałów (niedaleko MOPS - Górnych Wałów 9). Na prawo w dół idąc od Rynku prowadzi ulica Bytomska. Rynek do dnia dzisiejszego zachował charakterystyczne znamiona średniowiecznej zabudowy (tj. niemal kwadratowy kształt, uliczki odchodzące ze wszystkich naroży oraz centralnie usytuowany Ratusz). Na skutek wielu pożarów nie zachowały się żadne okalające go średniowieczne kamienice. Te, które istniej obecnie, pochodzą z XIX i XX wieku.

Dźwięki znacznika

Posłuchaj komunikatu głosowego


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Wszystkie znaczniki z miasta Gliwice

Powrót do listy wszystkich znaczników

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2018