system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

smartfon w systemie - pełnia korzyści

nieograniczona niczym dostępność!

Korzystanie z systemu TOTUPOINT za pomocą odpowiedniego smartfonu lub tabletu daje wiele interesujących możliwości. Kładziemy jednak nacisk na fakt, że osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny również korzystać z aktywatora, gdyż tylko wówczas wykorzystają w pełni zalety systemu w zakresie bezpieczeństwa zmniejszając jednocześnie do minimum potrzebę sięgania po smartfon. W tej zakładce skoncentrowano się jedynie na tych elementach funkcjonalności systemu TOTUPOINT jakie dostępne są poprzez smartfon.

jaki smartfon jest odpowiedni do współpracy z systemem TOTUPOINT?

System opiera się na standardzie komunikacji bezprzewodowej BLE (Bluetooth Low Energy ), Oznacza to, że telefony oraz tablety muszą posiadać takie łącze. Dostępne są aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym IOS w wersji 9.0 lub nowszej, oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacje są bezpłatne. Można je pobrać odwiedzając internetowe sklepy z aplikacjami - odpowiednio App Store lub Google Play.

Zachęcamy do lektury Instrukcji Użytkownika aplikacji "TOTUPOINT".

Dla preferujących nagrania wideo mamy krótki film.

jaką rolę pełni smartfon?

Smartfon odbiera informację od znaczników i wyświetla ją na ekranie udostępniając w ten sposób użytkownikowi jej treść. To najczęściej używana , podstawowa rola smartfonu. Drugą, nie mniej cenną funkcją jest udostępnianie na ekranie smartfonu pulpitu urządzeń zgodnych z systemem TOTUPOINT. Przykładem takiego urządzenia jest domofon, którego klawiaturę użytkownik systemu dostaje "do ręki". W zakładce

Różnorodność znaczników opisane są dokładniej zalety tak udostępnionych, zdalnych pulpitów.
Poniżej wymienione są przykładowe inne funkcje jakie realizować może smartfon pracujący w systemie TOTUPOINT:


  • aktywowanie znaczników,
  • interakcja z otoczeniem (np. z kierującym pojazdem komunikacji zbiorowej) w sposób analogiczny do pracy aktywatora,
  • gromadzenie danych o lokalizacji znaczników i budowanie (zapamiętywanie) tras,
  • pobieranie ze znaczników gotowych tras do wybranego celu.

Zakres dostępnych funkcji smartfonu współpracującego ze znacznikami systemu TOTUPOINT określony jest przez zainstalowaną na nim aplikację. Należy wybrać z dostępnych aplikacji tę, która najlepiej zaspakaja indywidualne potrzeby.

jak przygotować smartfon do pracy z systemem?

Należy pobrać i zainstalować na smartfonie wybraną aplikację, najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom. Inna będzie optymalna przy zwiedzaniu regionu pełnego zabytków, inna gdy chcemy otrzymywać ważne dla nas wiadomości od administracji osiedla. Jeszcze inną zainstaluje osoba niewidoma używająca dedykowanych dla siebie cech systemu. Dla zwoleników zadan zaawansowanych jest i taka, w której znajdzie się wszystko…

wybór języka

Znaczniki rozsyłają informację w kilkunastu najpopularniejszych językach. Dzięki temu nasi obcojęzyczni goście mogą wybrać ten, który najbardziej im odpowiada. Domyślnie, smartfon pobiera informacje w jęzuku w jakim pracuje jego interfejs użytkownika. Twórcy systemu kierują się przekonaniem, że dostępność dla możliwie największej liczby osób to maksymalne korzyści dla wszystkich użytkowników systemu TOTUPOINT.

nadmiar informacji

Nadmiar informacji może sprawić, że ta istotna pozostanie niezauważona. Szczęśliwie w systemie TOTUPOINT ryzyko takie jest bardzo niewielkie i zależy głównie od roztropności użytkownika…

Informacje pojawiają się na telefonie w momencie wejścia w zasięg emisji znacznika a zanikają po upływie określonego czasu od opuszczenia tej strefy. To reguła podstawowa postępowania z wiadomościami - na życzenie można ją modyfikować o czym kilka słów dalej. Można zatem sprawić, by karta dań naszej ulubionej restauracji pozostawała dostępna aż do późnych godzin wieczornych. Wiadomości od administracji osiedla niech pozostaną aż ręcznie je usuniemy. Rozkład jazdy autobusów nie jest nam potrzebny, gdy ruszymy w drogę więc niech zniknie natychmiast! Informacji reklamowych wogóle możemy nie pobierać ale może są takie, które chcemy automatycznie wysłać na e-mail lub nasz portal społecznościowy?...

Wszystkie informacje jakie pochodzą od znaczników mają swojego nadawcę (właściciela) oraz swoją kategorię. Atrybuty te służą do tworzenia reguł postępowania z wiadomościami. Użytkownik ma w tym zakresie wiele możliwości. Najważniejsze jest to, by czuł się komfortowo.

zwiedzanie

Podczas zwiedzania, napotykamy tablice informacyjne opisujące zabytkową budowlę, pomnik bohatera, zwierzę wna wybiegu, drzewo pamiętające średniowieczne polowania. Gdy zechcemy, informacje te pozostaną na telefonie wraz z zapisem pozycji geograficznej i daty z godziną. Jeśli nie – znikną same.

dostępność informacji

O dostępności systemu w kilku wersjach językowych już zostało napisane. Pora wspomnieć o dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Informacje pobierane są ze znaczników przez smartfon - urządzenie ze swej natury udźwiękowione i przystosowane do obsługi bezwzrokowej. Wyświetlone na ekranie który można czytać dotykiem stają się w pełni dostępne dla osób niewidzących lub słabo widzących. Zdalne pulpity o których wspomniano wcześniej, są niezwykle przydatne również tym, którzy mają trudność w poruszaniu się, dla których podjechanie do klawiatury zamontowanego na ścianie domofonu stanowi trudność. Innymi słowy - domofonu nie trzeba szukać po omacku, nie trzeba do niego podjeżdżać - jest on w ręku osoby niepełnosprawnej. To jeszcze jedna, ogromna zaleta systemu znaczników TOTUPOINT.

pomoc niepełnosprawnym w w komunikacji zbiorowej

Jak wspomniano wcześniej, telefon może prowadzić wymianę informacji ze znacznikami umieszczonymi w pojazdach komunikacji zbiorowej. Wszyscy, którzy wymagają szczególnej uwagi od prowadzącego pojazd mogą informować o chęci wejścia do pojazdu. Telefon może uaktywniać sygnalizację ułatwiającą odnalezienie przycisku otwierania drzwi. Funkcje te działają, gdy uruchomiony zostanie profil aplikacji przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Na ekranie smartfonu, wyświetlona będzie zawsze informacja z elektronicznej informacji pasażerskiej. To bardzo przydatna funkcja, gdy zapowiedzi nie są dostatecznie słyszalne lub wyświetlacz systemu wspomnianej informacji jest trudny do odczytania. Z tego udogodnienia korzystać mogą nie tylko osoby z dysfunkcjami wzroku lub słuchu!
Osoby zamyślone mogą zostać wyrwane z zadumy sygnałem, że zbliża się pora by pojazd opuścić...

wezwanie asystenta

W wielu miejscach, do pomocy osobom niepełnosprawnym zatrudnieni są specjalni pracownicy. Nie zawsze jednak w nadmiarze swych obowiązków zauważą przybycie podopiecznego. Telefon z odpowiednią aplikacją oraz odpowiedni znacznik u asystenta może pomóc uniknąć takiej sytuacji.

orientacja przestrzenna i nawigacja dla osób niewidomych

Wiedza o bliskości znanych punktów w przestrzeni to podstawowe zagadnienie w poruszaniu się. Umożliwia odnalezienie właściwej drogi do celu. System TOTUPOINT Pozwala tworzyć z tych punktów trasy. Z systemu można również pobrać gotowe trasy. Pobierając z tablicy ogłoszeń listę gabinetów szpitalu można wybrać właściwy numer a następnie kolejne zainstalowane na trasie znaczniki będą prowadzić do celu. W ten sam sposób z peronu kolejowego trafimy na przystanek wybranej linii autobusowej, tak samo znajdziemy drogę do wybranego sklepu w centrum handlowym.
Aplikacja na smartfonie jest w takiej sytuacji doskonałą nawigacją w każdym "uzbrojonym" w znaczniki obszarze.

Na koniec przypominamy...

Na koniec warto raz jeszcze wspomnieć, że osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny korzystać z aktywatora zintegrowanego z białą laską. To w istotny sposób zwiększa ich bezpieczeństwo i komfort. Sięganie po smartfon jest przez to sporadyczne a więc zmniejszone jest ryzyko jego uszkodzenia lub utraty.

Część z wymienionych wyżej funkcjonalności jest nadal w opracowaniu. Powyższy opis przedstawia obecne i potencjalne możliwości systemu TOTUPOINT.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020