system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

różnorodność znaczników - wszechstronne stosowanie

oznacz co chcesz, jak chcesz!

Znaczniki mogą być instalowane niemal wszędzie - niemal wszędzie mogą być potrzebne. Istotny jest wybór znacznika optymalnie dopasowanego do funkcji jaką ma wypełniać.

klasyfikacja znaczników

Znaczniki można sklasyfikować pod względem ich finkcjonalności, budowy, parametrów środowiskowych, rodzaju zasilania. Niemal wszystkie kombinacje tych parametrów są możliwe co skutkuje możliwością wszechstronnego ich stosowania.

funkcjonalność

Funkcjonalność można podzielić na trzy główne kategorie:

 • znaczniki bezpieczeństwa, których zadaniem jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwem,
 • znaczniki informacyjne, których zadaniem jest rozsyłanie informacji nie mającej znaczenia dla bezpieczeństwa użytkowników,
 • znaczniki integrujące które pośredniczą pomiędzy użytkownikiem a innymi urządzeniami.

budowa

Pod względem budowy, znaczniki dzielą się na:

 • sygnalizacyjne, wyposażone w możliwość wytwarzania sygnału dźwiękowego lub wypowiadania komunikatu głosem,
 • informacyjne, rozsyłające jedynie informacje dostępne dla użytkowników posługujących się smartfonem,
 • zintegrowane z urządzeniami zewnętrznymi.

Rozsyłanie informacji jest funkcją zawsze obecną w znacznikach zatem znaczniki informacyjne to takie, które dla swej prostoty nie posiadają elementów sygnalizacyjnych.
Integracja z urządzeniami zewnętrznymi służy przekazywaniu do tych urządzeń sterowania wynikającego z interakcji pomiędzy użytkownikiem a znacznikiem (np. w przypadku, gdy znacznik uruchamia zewnętrzne sygnalizatory).

parametry środowiskowe

Parametry środowiskowe to kolejne kryterium dzielące znaczniki na grupy. Biorąc je pod uwagę można znaczniki podzielić na:

 • wewnętrzne, o stopniu ochrony IP41, przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków, przejściach podziemnych itp.
 • zewnętrzne, o stopniu ochrony IP65, przeznaczone do pracy w środowisku zewnętrznym,
 • zewnętrzne, o stopniu ochrony IP67, wytrzymałe i odporne na ekstremalne warunki środowiskowe.

Znaczniki wyposażone w akustyczne urządzenia sygnalizacyjne WYKONYWANE SĄ DLA pierwszej lub drugiej WYMIENIONEJ grupy. Wszystkie znaczniki pracować mogą w zakresie temperatur od -30C do +80C.

rodzaj zasilania

Pod kątem zasilania, znaczniki dzielą się na:

 • zasilane autonomicznie, z wbudowanej baterii,
 • zasilane z zewnętrznego źródła.

Znaczniki wyposażone w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej na ogół posiadają zasilanie zewnętrzne jednak nie jest to regułą. Sygnalizatory wytwarzające dźwięk o natężeniu do 85dB (w odległości 1m) mogą posiadać zasilanie własne - bateryjne. Z założenia, zasilanie bateryjne może być stosowane tam, gdzie przewidywany czas pracy jest mniejszy od 3 lat. Po tym okresie konieczna może być wymiana baterii. Nie zaleca się stosowania znaczników zasilanych bateryjnie o krótszej żywotności. W niektórych wypadkach może to jednak być uzasadnione ekonomicznie.

przykłady stosowania

Oznaczenie miejsca prowadzenia prac remontowych - znacznik bezpieczeństwa, sygnalizacyjny, zewnętrzny, zasilany bateryjnie.
Oznaczenie miejsca znaku przystankowego komunikacji zbiorowej z jednoczesnym rozsyłaniem na smartfon informacji o najbliższych odjazdach: znacznik informacyjny, sygnalizacyjny, zewnętrzny, zasilanie dowolne.
Informowanie o numerze linii autobusowej (na smartfonie) oraz uruchamianie zewnętrznej głosowej informacji pasażerskiej zainstalowanej w pojazdach: zainstalowany w pojeździe znacznik informacyjny, integrujący, wewnętrzny, zasilanie dowolne.
Udostępnienie na smartfonie informacji adresowych oraz klawiatury domofonu: wbudowany w domofon znacznik informacyjny, integrujący, zewnętrzny, zasilanie zewnętrzne.
Udostępnienie na smartfonie informacji z karty dań w rrestauracji: znacznik informacyjny, bez sygnalizacji dźwiękowej, wewnętrzny, zasilanie dowolne.
Udostępnienie na smartfonie informacji turystycznej: znacznik informacyjny, bez sygnalizacji dźwiękowej, zewnętrzny, zasilany bateryjnie.
Informacja głosowa o numerze pokoju w urzędzie: znacznik informacyjny, sygnalizacyjny, wewnętrzny, zasilanie dowolne.

Ostrzeganie o dowolnym niebezpieczeństwie: znacznik bezpieczeństwa, sygnalizacyjny, wewnętrzny lub zewnętrzny, zasilanie dowolne.
Dowolna inna informacja głosowa służąca lokalizacji obiektów w przestrzeni: znacznik informacyjny, sygnalizacyjny, wewnętrzny lub zewnętrzny, zasilanie dowolne.

podsumowanie

Niezliczona jest liczba możliwych aplikacji znaczników - to jedynie od wyobraźni i dobrej woli osób odpowiedzialnych za przestrzeń zależy co i w jaki sposób oznaczą, w jakim stopniu będą chcieli zapewnić bezpieczeństwo i dostęp do informacji.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020