system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

podstawowe informacje o systemie TOTUPOINT

przeznaczenie systemu

Znakowanie przestrzeni publicznej znacznikami TOTUPOINT jest łatwe i ekonomiczne a jednocześnie maksymalnie niezawodne i funkcjonalne. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu sprawiło, że system znaczników TOTUPOINT to najlepszy sposób rozpowszechniania informacji miejscowej, turystycznej, komercyjnej itp. Jednocześnie sprawia, że publiczna przestrzeń staje się bardziej bezpieczna dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku. Wszystkie rozsyłane przez system informacje są dostępne również dla tej grupy użytkowników co jest wynikiem dążenia do eliminacji barier dostępności.

Korzystanie z systemu jest bezpłatne , nie wymaga połączenia z siecią Internet.

jak korzystać z systemu

Z systemu można korzystać za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0). Wskazane jest jednak, by osoby z niepełnosprawnością wzroku wyposażone były w moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Daje on wiele możliwości o których mowa będzie w dalszej części materiału. Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że wspomniany moduł umożliwia korzystanie z systemu bez konieczności posługiwania się smartfonem. Moduł WCM gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości systemu w zakresie bezpieczeństwa oraz podstawowe w obszarze dostępności informacji.

Ponieważ nowoczesne urządzenia posiadające łącze BLE są na ogół udźwiękowione, a przez to dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku to osoby te mają pełny dostęp do wszystkich usług jakie zapewnia system. Mając ten fakt na uwadze, znaczenie określenia „każdy użytkownik” nabiera prawdziwie pełnego znaczenia.

jakie są znaczniki?

Znaczniki zasadniczo są urządzeniami o bardzo małych gabarytach. Są niezwykle energooszczędne co umożliwia wykonanie wersji zasilanych bateryjnie lub zasilanych energią słoneczną. Znaczniki mogą posiadać samodzielną sygnalizację alarmującą tonową lub głosową, mogą pracować samodzielnie lub być sprzężone z istniejącymi systemami na przykład z systemem sterowania uliczną sygnalizacją świetlną, elektronicznymi domofonami itp. Niezwykła łatwość instalacji znaczników oraz ich niewysoka cena przy szerokiej funkcjonalności ma zachęcać do ich powszechnego stosowania a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników. Więcej napisano w zakładce Różnorodność znaczników.

bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami

Znaczniki bezpieczeństwa wskazują miejsca niebezpieczne. Takimi miejscami są miejsca prowadzenia wszelkich prac remontowych, budowlanych itp. Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie pojawiają się tymczasowe zmiany w organizacji ruchu pieszego stwarzające ryzyko wypadku. Ogradzanie terenu taśmą foliową lub innym prowizorycznym sposobem może być niedostateczne. Osoba niewidoma musi być ostrzeżona w sposób zdecydowany i jednoznaczny.

Zaznaczenie miejsca przejścia przez jezdnię to również zagadnienie bezpieczeństwa – bywa nieraz niemal niewykonalne aby samodzielnie takie miejsce zlokalizować. Prawidłowo zainstalowane znaczniki powinny ten problem rozwiązać.

Nierzadko przeszkody znajdują się na wysokości niewyczuwalnej białą laską. Często uderzenie w taką przeszkodę kończy się poważnym urazem.

Każda przestrzeń zawiera wiele miejsc niebezpiecznych których nie sposób wyliczyć. To od decyzji osób odpowiedzialnych za tę przestrzeń zależeć może bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością wzroku.

Osoby posługujące się białą laską wyposażoną w moduł WCM zawsze zostaną poinformowane o niebezpieczeństwie dzięki automatycznemu uaktywnieniu znaczników bezpieczeństwa. Osoby korzystające jedynie ze smartfonów mogą taką aktywację włączyć w opcjach aplikacji jeśli taka będzie ich wola.

dostępność

Bardzo istotnym problemem z jakim spotykają się osoby niewidome i słabowidzące jest dostępność informacji publicznej posiadającej zazwyczaj formę wizualną. System znaczników może odpowiedzieć na wszystkie pytania „gdzie to jest?”, „gdzie jestem?” lub „co to jest?”. Może wskazywać lokalizację przystanku komunikacji, wejście do urzędu lub schody przejścia podziemnego. Może podać informację o numerze linii zbliżającego się do przystanku autobusu lub tramwaju, nazwę ulicy lub dowolnego innego oznaczonego obiektu w otaczającej przestrzeni.

Moduł białej laski lub odpowiednio skonfigurowany smartfon uaktywnia wszystkie znaczniki. Smartfonem można ponadto poznać rozkład jazdy, zapoznać się z treścią ogłoszeń urzędowych lub z kartą dań w pobliskiej restauracji. O zakresie możliwości funkcjonalnych jakie udostępnia moduł WCM oraz smartfon piszemy we właściwych zakładkach - zapraszamy do lektury!

Wewnątrz budynków system też znajduje zastosowanie: wskaże drogę do celu, poprowadzi do wybranego pokoju w urzędzie lub szpitalu. W tych przypadkach, dostępność jest rozumiana szerzej - to również samodzielność. Zastosowania można wyliczać niemal bez końca. To jedynie od osób zainteresowanych instalowaniem znaczników zależy zakres korzyści dla użytkowników idla nich samych.

dyskrecja i prywatność

System jest dyskretny i nie wytwarza dźwięków o ile korzystający z systemu tego nie oczekują. Jest to wyrazem przekonania, że udogodnienia nie powinny być dokuczliwe dla osób z nich nie korzystających.

Priorytetem przy tworzeniu systemu było również to, by uwolnić jego użytkowników od zalewu niechcianą informacją. Aplikacja użytkownika posiada łatwy w konfiguracji i bardzo skuteczny mechanizm unikania niechcianych wiadomości. Znaczniki nie rejestrują użytkowników, zatem nie jest możliwe aby udostępniały informacje o ich obecności w miejscu znacznika.

rozsyłanie informacji

Znacznikie niezależnie od pełnionej funkcji bezpieczeństwa lub lokalizacji posiadają trudną do przecenienia możliwość rozsyłania informacji. Wspomniane już zostało udostępnianie treści z tablicy ogłoszeń lub karty dań. Cechę tę mogą wykorzystać wszyscy, których troską jest aby informacja została dostarczona adresatowi. Urząd informuje obywateli, administracja osiedla – mieszkańców, opiekun zabytku – turystów, właściciel restauracji lub sklepu – potencjalnych klientów.

informacja lokalna

Jakże często nie zatrzymujemy się przy tablicy ogłoszeniowej a później zaskakuje nas brak prądu lub wody! To planowe wyłączenie a my o nim nie wiemy. Dzięki znacznikom wszystkie incydentalne wiadomości jakich sobie życzymy otrzymamy na telefon lub tablet. Wszyscy mają do nich dostęp. Wystarczy jedynie przejść obok znacznika!

informacja turystyczna

Każdy może pobrać treść tablicy opisowej na swój telefon. Każdy może wybrać język informacji. Każdy może się z nią zapoznać bez względu na to czy widzi czy nie.

kto powinien zainteresować się systemem?

Szczególnymi użytkownikami systemu są osoby z niepełnosprawnością wzroku jednak korzystać mogą z niego wszyscy o czym wspomniano wcześniej. Niezbędne jest jednak zainstalowanie i utrzymywanie systemu znaczników. PIRS CreaTive Lab – twórca projektu – prowadzi akcję promującą system zwracając uwagę na aspekt wrażliwości i odpowiedzialności wobec osób niepełnosprawnych oraz na korzyści jakie przynosi efektywne rozpowszechnianie ważnych informacji.

W duchu likwidacji barier oraz społecznej odpowiedzialności biznesu projekt kierowany jest do władz terenowych, administratorów obiektów użyteczności publicznej, szkół, uczelni, przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej, przedsiębiorstw remontowo – budowlanych wielu innych odpowiedzialnych za przestrzenie publiczne.

Troska o rozwój regionów i turystyki mogłaby również zainteresować systemem władze odpowiedzialne za promocję w tym zakresie.

Oferta systemu kierowana jest również do podmiotów prywatnych, które mogłyby dostrzec w jego zaletach korzyść społeczną i biznesową.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020