system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

przykłady zastosowania systemu TOTUPOINT

system informuje o niebezpiecznych, niespodziewanych przeszkodach

Ilustracja 1 - opis poniżej

Na pierwszej ilustracji pokazano osobę niewidomą poruszającą się z białą laską na której zamontowany jest aktywator. Na jej drodze znajduje się ogrodzony teren prac remontowych uniemożliwiający przejście. Jednym z elementów zabezpieczenia miejsca jest znacznik wykonany w wersji posiadającej możliwość wyemitowania komunikatu głosowego. Umieszczony jest on tam, gdzie możliwe jest bezpieczne przejście przez ulicę na jej drugą stronę. Gdy osoba niewidoma zbliży się do znacznika na zadaną odległość (na przykład ok. 10 metrów) znacznik samoczynnie wypowie komunikat opisujący sytuację: „od numeru 5 do numeru 7 prowadzony jest remont elewacji , prosimy przejść tutaj na drugą stronę ulicy”. Komunikat głosowy umożliwia zapoznanie się z sytuacją miejscową, umożliwia podjęcie właściwej decyzji na podstawie przekazanej sugestii. Osoba może zatem przejść przez jezdnię w miejscu które dokładnie może zlokalizować słuchem unikając wejścia w obszar niebezpieczny.

znaczniki przypominają o bliskości niebezpiecznych obiektów

Ilustracja 2 - opis poniżej

Osoba niewidoma poruszająca się z białą laską na której zamontowany jest aktywator idzie chodnikiem zbliżając się do niebezpiecznego zejścia po schodach. W miejscu, w którym rozpoczyna się bieg schodów znajduje się znacznik emitujący informację opisującą potencjalne niebezpieczeństwo. aktywator identyfikuje sygnał jako ostrzegawczy i za pomocą wibracji, przez uchwyt laski przekazuje osobie ostrzeżenie trwające przez czas przebywania w niebezpiecznym rejonie. Jeżeli osoba niewidoma posiada również smartfon to pobierze on ze znacznika tekst opisujący miejsce (np. „uwaga, niebezpieczne schody”) wyświetli ten tekst na ekranie oraz za pomocą mowy syntetycznej wypowie treść tego komunikatu. Najlepszym znacznikiem w takim przypadku jest taki, który posiada możliwość zasygnalizowania dźwiękiem niebezpieczeństwa aby osoba niewidoma mogła dokładnie zlokalizować słuchem to miejsce. Ustandaryzowane sygnały akustyczne pozwalają poznać również rodzaj przeszkody.

system pomaga w odnalezieniu przystanku autobusowego i udostępnia treść rozkładu

Ilustracja 3 - opis poniżej

Osoba niewidoma poruszająca się z białą laską do której zamontowany jest aktywator potrzebuje skorzystać z komunikacji miejskiej - zbliża się do przystanku. Jest ona w stanie samodzielnie określić jedynie orientacyjnie jego położenie lecz dokładne jego zlokalizowanie jest trudne. Na znaku przystankowym umieszczony jest znacznik wyposażony w sygnalizator dźwiękowy. Gdy osoba niewidoma wejdzie w określony obszar wokół znaku przystankowego (na przykład znajdzie się w odległości ok. 15 metrów) aktywator uruchomi automatycznie sygnał dźwiękowy na znaczniku co umożliwi dokładne zlokalizowanie znaku słuchem. Gdyby sygnał został zagłuszony przez miejski hałas możliwe jest ponowne uruchomienie sygnału wykorzystując sterowanie gestami (poruszanie uchwytem laski). Posiadany przez tę osobę smartfon automatycznie pobiera z umieszczonego na znaku przystankowym znacznika informację tekstową o nazwie przystanku oraz najbliższych odjazdach i wyświetli ją na ekranie. Ponieważ smartfon posiada ułatwienia dostępu dla osób z dysfunkcjami wzroku osoba niewidoma może zapoznać się bez trudności z rozkładem odjazdów. Smartfon może również odczytać automatycznie informację mową syntetyczną. Może też, podobnie jak zamontowany na lasce aktywator, wykryć i aktywować znacznik.

W ten sam sposób osoba niewidoma znajduje wejście do urzędu lub sklepu, a na smartfonie zapoznaje się z informacjami o obiekcie.

informowanie o numerze linii podjeżdżającego pojazdu

Ilustracja 4 - opis poniżej

Osoba niewidoma oczekuje na autobus na przystanku. W pojeździe znajduje się znacznik integrujący umożliwiający uruchomienie zewnętrznej głosowej informacji pasażerskiej. Gdy pojazd zbliża się do oczekującej osoby na określoną odległość (na przykład 20 metrów) zamontowany na lasce aktywator uruchomi zamontowaną w pojeździe zewnętrzną, głosową informację pasażerską dzięki czemu osoba niewidoma jest poinformowana o numerze linii oraz kierunku jazdy. Jeżeli osoba ta posiada smartfon, to również za jego pomocą jest poinformowana o przybyciu pojazdu określonej linii co jest istotne w przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w zewnętrzną głosową informację pasażerską. Smartfon udostępnia informację na ekranie lub z użyciem mowy syntetycznej.

pomoc w odnalezieniu właściwego adresu i obsłudze domofonu

Ilustracja 5 - opis poniżej

Osoba niewidoma potrzebuje dotrzeć pod znany sobie adres. Posługuje się białą laską na której zamontowany jest aktywator. Posiada również smartfon. Każdy z domofonów wieloklapkowego budynku posiada zintegrowane urządzenie – znacznik integrujący. Znacznik ten posiada możliwość uruchomienia na domofonie sygnału dźwiękowego oraz pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy smartfonem a domofonem. Podczas przechodzenia obok znaczników aktywator z odległości na przykład 5 metrów uruchamia za pomocą znaczników sygnał dźwiękowy w domofonach dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie ich słuchem. Jednocześnie smartfon pobiera ze znacznika i wyświetla na ekranie dane adresowe, np. „Ul. Piękna7, , klatka 1, lokale od 1 do 10”. Opcjonalnie wypowiada tę informację mową syntetyczną. Jednocześnie z wyświetleniem danych adresowych na ekranie smartfonu pojawia się klawiatura za pomocą której można wybrać kod przesyłany do domofonu. Osoba niewidoma uzyskuje informację adresową – poznaje swoje położenie oraz może posłużyć się domofonem bez konieczności odnalezienia go dotykiem, a więc w sposób komfortowy i higieniczny.

Analogicznie osoba niewidoma korzysta ze znaczników emitujących dane pozwalające określić jej położenie. Najprostrzy znacznik informacyjny może wysłać wiadomość "Skrzyżowanie ulic Pięknej i Spokojnej, strona północno-wschodnia".

system pomaga osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu

Ilustracja 6 - opis poniżej

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim posiadająca smartfon może posłużyć się domofonem na odległość, co jest korzystne, gdy domofon znajduje się w miejscu trudno dostępnym lub w znacznym oddaleniu od wejścia. Jest to jeden przykład ilustrujący możliwość zdalnego posługiwania się rozmaitymi urządzeniami. Zastosowań jest jednak znacznie więcej.

Bezdotykowa możliwość korzystania z klawiatur i przycisków rozmieszczonych w publicznej przestrzeni jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym, ale higienicznym a przez to bezpiecznym.

informacja publiczna staje się dostępna dzięki systemowi TOTUPOINT

Smartfon w sposób automatyczny pobiera ze znaczników umieszczone w nich informacje i udostępnia je na ekranie. Dostępna w ten sposób staje się każda informacja. Osoba niewidoma ma możliwość poznania treści umieszczonych na przykład na urzędowych tablicach ogłoszeniowych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020